Tilintarkastus­palvelut

Henkilökohtainen ja joustava palvelu on johtoajatuksemme. Tilintarkastus suoritetaan ammattitaitoisesti, paikallisesti ja joustavasti asiakkaan erityispiirteet huomioiden. Tilintarkastuksissa varmistamme, että yritysten taloudellinen raportointi on laadittu lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Toimimme samalla yritysjohdon ja omistajien luotettavana ja aktiivisena keskustelukumppanina.

Aurum Audit - tilintarkastus kuva

Tilintarkastus­tehtävät

Suoritamme eri yhtiömuotojen, konsernien, asunto- ja kiinteistöyhtiöiden sekä säätiöiden ja yleishyödyllisten yhdistysten tilintarkastuksia.

Tilintarkastukset suorittavat KHT Paul Vikman, KHT Robert Wetterstein ja KHT Jari Viljanen. Laaja ja monipuolinen kokemuksemme tilintarkastustehtävistä mahdollistaa kattavien palvelujen tarjoamisen asiakkaille. Paulilla ja Jarilla on kokemusta eri yritysmuotojen ja yhteisöjen tilintarkastustehtävistä vuodesta 2001 ja Robertilla vuodesta 2003 lähtien.

Tilintarkastus-palveluihin kuuluvat:

  • Lakisääteiset tilintarkastukset
  • Tytäryhtiöiden konserniraportoinnin tarkastukset
  • Muut varmennustoimeksiannot
  • Tilintarkastajan todistukset (esim. yhtiön perustaminen ja voimavaratodistus)
  • Tilitysten tarkastus (esim. Business Finland tilitysten tarkastus)
  • Tilintarkastajan selvitys yrityssaneerausmenettelyssä