Revisionst­jänster

Personlig och flexibel service är den ledande idén i våra revisionstjänster. Revisionen utförs professionellt, lokalt och smidigt med hänsyn till kundens speciella behov. I vår revision säkerställer vi att företagets ekonomiska rapportering upprättas lagenligt. Samtidigt fungerar vi som en tillförlitlig och aktiv samtalspartner för företagsledning och ägare.

Revisions­uppdrag

Vi utför revision i olika bolagsformer, koncerner, bostads- och fastighetsbolag samt stiftelser och ideella föreningar.

Revisionerna utförs av CGR Paul Vikman, CGR Robert Wetterstein och CGR Jari Viljanen. Vår omfattande och mångsidiga erfarenhet av revisionsuppdrag gör att vi kan tillhandahålla ett mångsidigt urval tjänster för våra kunder. Paul och Jari har erfarenhet av revisionsuppdrag i olika typer av företag och enheter sedan 2001 och Robert sedan 2003.

Revisions­tjänster inkluderar:

  • Lagstadgad revision
  • Revision av koncernrapportering
  • Övriga bestyrkandesuppdrag
  • Revisorsintyg (t.ex. grundande av företag och intyg för godstrafiktillstånd)
  • Granskning av kostnadsredovisningar (t.ex. för Business Finland)
  • Revisorsutredning vid företagssaneringsförfarande

Ta kontakt så berättar vi mera