AURUM AUDIT OY

Aurum Audit Oy erbjuder revisions- och rådgivningstjänster för små och medelstora företag i hela Egentliga Finland.

Personligt och effektivt

En konfidentiell relation mellan revisorn och kunden är grunden för vår kundorienterade service.
Våra auktoriserade revisorer Paul, Robert och Jari ansvarar för den sakkunniga och flexibla servicen.

Revisionstjänster

Vi utför revision i olika typer av företag, koncerner, bostads- och fastighetsbolag samt stiftelser och ideella föreningar. Revisionsuppdragen utförs professionellt, lokalt och flexibelt med hänsyn till kundens speciella egenskaper.

Rådgivning­stjänster

Våra konsulttjänster ger assistans i alla skeden av företagets livscykel. Våra rådgivningstjänster kombinerar omfattande och mångsidig erfarenhet av specifika frågor inom redovisning, beskattning och bolagsrätt. Vi stödjer företagaren i beslutsfattandet.