Rådgivnings­tjänster

I våra rådgivningstjänster förenas omfattande och mångsidiga erfarenheter av specialfrågor angående redovisning, beskattning och bolagsrätt.

Med rådgivningstjänster erbjuder vi hjälp till företagets ledning och ägare, framför allt i frågor som handlar om etablering, företagsförvärv, omstrukturering i koncerner och finansiering.

Rådgivningspaketen planeras och genomförs alltid personligt och flexibelt efter kundföretagets behov.

Service

Våra konsulttjänster erbjuder hjälp under företagets hela livscykel. Det kan ske snabba förändringar i företagets och ägarens omgivning, då behövs ofta utomstående expertis för att lösa problemen på ett förnuftigt sätt.

Särskilt generationsväxlings- och företagsförvärvssituationer kan vara mycket omfattande helheter där det ofta krävs specialkunnande inom bolagsrätt, avtalsrätt och beskattning. För komplicerade transaktioner rekommenderar vi utomstående och oberoende experter genom vårt kontaktnätverk.

Vår rådgivnings­tjänst erbjuder service för små och medelstora företag, t.ex. i följande situationer:

  • Etablering av företag
  • Ändringar i av bolagsform
  • Omstrukturering av koncerner
  • Företagsförvärv och Due Diligence-granskning
  • Företagsvärderingar
  • Skatteplanering

Ta kontakt så berättar vi mera